TIETOA HANKKEESTA

 

HANKKEEN KESTO 1.6.2012-31.3.2014.

Lieksan Teollisuuskylä Oy on käynnistynyt kesäkuun alussa Puun käytön laaja-alaistaminen –hankkeen. Tavoitteena on löytää uusista, kaupallistamisvaiheessa olevista puutuoteratkaisuista sellaisia, jotka luovat Pohjois-Karjalan yrityksille mahdollisuuksia kehittää uutta, kannattavaa liiketoimintaa ja työllistää alan ihmisiä. 

Puun käyttöä rakentamisessa on maailmanlaajuisesti pyritty lisäämään, jonka vuoksi markkinoille pyrkii jatkuvasti uusia puutuoteratkaisuja. Näitä uusia puutuoteratkaisuja kartoitetaan kotimaan lisäksi mm. Japanissa, Kiinassa ja Keski-Euroopassa ja niistä valitaan potentiaalisimmat tarkempaan jatkotarkasteluun. Tähän sisältyy paljon testaustiedon hankintaa mm. palon- tai termiitinkestosta.
 
Hankkeessa selvitetään myös valmistusteknologiat, eli millaisilla koneilla ja prosesseilla ko. tuotteita valmistetaan, sekä tutkitaan sivutuoteasiat ja kierrätysasiat eri ratkaisuilla tuottajasta loppukäyttäjään. Lisäksi hankkeessa selvitetään uusiin tuotteisiin ja järjestelmäkokonaisuuksiin sekä puun modifiointiin liittyvät kohdemarkkinoiden ja valmistusmaan vaatimat hyväksynnät, vaatimukset, määräykset ja asiakastarpeet.
 
Kaikki hankkeessa saatu tutkimus- ja testaustieto kootaan yhteen ja tehdään analysoinnit Lieksan Teollisuuskylä Oy:n ja yritysverkostojen käyttöön. Näiden lisäksi tuloksia hyödyntävät muut organisaatiot kuten Pikes, Josek, Keti, Joensuun Tiedepuisto, Metla, Itä-Suomen yliopisto, MAMK, KyAMK, PKAMK ja Eastwood –hanke.

Hankkeen lopputuloksena on aikaansaada yhteistyökumppanuuksia ja –verkostoja sekä kotimaassa että ulkomailla. Lisäksi tuloksena toivotaan syntyvän toimintamalleja, joissa on huomioitu uusien puutuoteratkaisujen vaatimat kone-, laite-, ja tilaratkaisut sekä sivutuoteasiat.
 
Hankkeen rahoittaja on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Rahoitus jakaantuu seuraavasti:
EAKR- ja valtion rahoitus 310 870 €
Kuntien rahoitus 66 615 €
Yksityinen rahoitus
Oma rahoitus 66 615 €
Rahoitussuunnitelma yhteensä 444 100 €
 

DOKUMENTIT

 
Sivuston Aineistot-osiosta löytyvät matkaraportit, lehtiartikkelit, valokuvat ja muut jutut hankkeen tiimoilta.
 

YHTEYSTIEDOT

 
Projektipäällikkö: Ossi Klemetti
ossi.klemetti@lieksada.fi +358 40 658 7754

Asiantuntija: Hannu Boren
hannu.boren@borenova.inet.fi + 358 400 152 252

Hankkeen taloushallinto: Marja-Leena Raassina
marja-leena.raassina@lieksada.fi +358 40 104 4911
 
Lieksan Teollisuuskylä Oy – Lieksa Development Agency Ltd
Kerantie 26
81720 LIEKSA